In de media

 

IMG 8655

 

 

Liturgisch koor ‘Reflection’ Heino in het zilver

Met een feestelijke viering afgelopen zaterdag 12 mei 2018, met als thema ’25 jaar Reflection, 25 jaar reflectie’ en een gezellige feestavond vierde het koor Reflection van de katholieke geloofsgemeenschap te Heino het zilveren jubileum in het bijzijn van oud-koorleden, dirigenten, pianisten en genodigden.

Voor de jarenlange inzet en het vele en betekenisvolle werk – voor en achter de schermen - werden voorzitter Frans Schrijver en allesdoener Gidion van Tongeren onderscheiden met de Willibrordplaquette, een onderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht bestaande uit een bronzen plaquette, een oorkonde en een draagspeld. Het gaf het jubileum een extra feestelijk tintje.

 IMG 8824 IMG 8836 IMG 8837

 

Al in de beginjaren ’70 van de vorige eeuw bestond in de Heinose parochie Maria ten Hemelopneming een jongerenkoor, toen nog hoofdzakelijk bestaande uit tienermeisjes. Bij de jongens uit de parochie bestond er toen weinig animo om zich bij het jongerenkoor aan te sluiten.

Dirigenten van het eerste uur waren Johan Wolfkamp (oprichter van het jongerenkoor) en Mary Hulsman. Een combo met achter het orgel Peter Poelhekke begeleidde de zang. Liedjes als ‘Ergens over de horizon’ en ‘Op de top van een wolk’ en populaire popliedjes uit die tijd met aangepaste teksten klonken regelmatig in de vieringen.

Leden kwamen, leden gingen en een kleine vaste kern bleef het jongerenkoor trouw. In een tijd van steeds verdergaande ontkerkelijking mag het eigenlijk een wonder heten dat het koor zich staande hield.

Na zo’n 25 jaar bleek de naam ‘jongerenkoor’ de lading niet meer te dekken. Tijd voor een nieuwe naam en die vond men in ‘Reflection’.

Het parochiebestuur investeerde veel in de koren van onze parochie door het aantrekken van professionele krachten,
onder wier leiding ook Reflection zich ontwikkelde tot een volwassen gemengd koor met een breed repertoire liturgische muziek in verschillende stijlen en aansprekende teksten in verschillende talen.

     

IMG 8787 IMG 8615 IMG 8864

IMG 8604 IMG 8682 IMG 8655