Even voorstellen

 

koor

 

 

'Reflection' is een liturgisch koor dat verbonden is aan de rooms-katholieke geloofsgemeenschap 
"Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming" te Heino.
Het koor staat onder leiding van dirigent Magdalena Jarczyk en de muzikale begeleiding is in handen van pianist Kees Kui
per

‘Reflection’ bestaat uit ongeveer 35 leden, zowel mannen als vrouwen.

Minimaal één keer per maand ondersteunt het koor de viering met zang en muziek.
De vieringen zijn veelal gekoppeld aan een thema dat door leden van het koor wordt uitgewerkt.

 

Reflectionraw 1    Reflectionraw 16   Reflectionraw 17    Reflectionraw

 


Het koor kiest bewust voor het zingen van liturgische muziek in verschillende stijlen met inspirerende 
teksten in verschillende talen. Ook bij andere gelegenheden of bijzondere vieringen zingen wij uit ons repertoire met religieuze liederen,soms aangevuld met wereldlijk repertoire. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een avond van (samen-) zang in een verzorgingscentrum, een optreden tijdens de Muziekestafette Heino of het ondersteunen van een (oecumenische) kerkdienst of de jaarlijkse carnavalsviering voorafgaand aan de gala-avond van de carnavalsviering.

Iedere week repeteren wij op de dinsdagavond in het parochiecentrum.